image image image image
Ullersmo fengsel Ullersmo fengsel ligger i Ullensaker kommune og er en fengselsenhet med høyt sikkerhetsnivå. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte med lange straffedommer for alvorlig kriminalitet, varetektsinnsatte og utenlandske innsatte. Kapasiteten i fengselet er 190 plasser. Fengselet ligger sentralt plassert med gode kommunikasjonsmuligheter. Fengselet har særskilt fokus på fengselsundervisning, herunder i form av fagopplæring innenfor etterspurte yrkesfag.
Nytt tilbud til rusavhengige i Ullersmo   Ullersmo fengsel åpnet 2. februar en egen rusmestringsenhet for å hjelpe innsatte med et erkjent rusproblem. I første omgang har sju personer flyttet inn på enheten. Tretten andre har søkt om plass.
Avdeling Kroksrud Samtidig med at det ble besluttet at det skulle bygges nytt Landsfengsel på Kløfta, som skulle erstatte Botsfengslet, ble også Kroksrud arbeidskoloni bestemt bygget på Kløfta.
Førti år i 2010 Ullersmo fengsel er et fengsel i Ullensaker kommune i Akershus som ble åpnet i 1970. Fengselet var ment som avløsning for Botsfengslet i Oslo. Det benyttes for langtidsfanger fra hele landet og har plass til 205 innsatte. Fengselet inneholder blant annet sykeavdeling, verkstedbygning med mekanisk verksted, snekkerverksted, konfeksjonsverksted og skoleavdeling.                                                                                 

Nyheter

 • TV-aksjonen 2014 TV-aksjonen 2014
  I forbindelse med årets tv-aksjon, kommer følgende oppfordring fra de innsatte ved Kroksrud avdeling:   "De innsatte i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling har gitt en dagslønn til årets TV-aksjon,...
  Les mer...
 • Oslo Pet Show - 2014 Oslo Pet Show - 2014
  Kom og se Hundegruppa ved Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling   Vil du se hvordan man bruker hund til rehabilitering for insatte i fengsel? Hundegruppa ved Kroksrud er invitert til Oslo Pet Show,...
  Les mer...
 • Besøksavdelingen i Ullersmo fengsel pusses opp Besøksavdelingen i Ullersmo fengsel pusses opp
  Det første nyoppussede rommet står ferdig ved besøksavdelingen i Ullersmo fengsel. Det er i alt 6 rom som benyttes til besøk ved Ullersmo fengsel.   Utgangspunktet for dette rommet er at familier,...
  Les mer...
 • Alternativ til vold (ATV) inn i Ullersmo fengsel Alternativ til vold (ATV) inn i Ullersmo fengsel
  Etter gjennomført forprosjekt høsten 2012, har Kriminalomsorgen Ullersmo fengsel inngått en avtale med stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) om levering av behandlingsplasser i fengselet.   ATV...
  Les mer...
 • Fire nye fag-/svennebrev ved Ullersmo/Kroksrud i høst. Fire nye fag-/svennebrev ved Ullersmo/Kroksrud i høst.

  To personer har for kort tid siden vært oppe til fagprøve som renholdsoperatør, og begge oppnådde resultatet “Bestått meget godt” som er beste vurdering. De har vært oppe til tverrfaglig...
  Les mer...
 • 1
 • 2
 • 3

Ullersmo fengsel
Kriminalomsorgen region øst
Dokumentsenteret , Postboks 694 , 4305 Sandnes

Inventive svart